მერიის თანამშრომლები

# თანამდებობის დასახელება სახელი, გვარი ტელეფონის ნომერი
1 მუნიციპალიტეტის მერი ირაკლი კუჭავა 551162577
2 მერის პირველი მოადგილე თამაზი ჯინჭარაძე 599612888
3 მერის მოადგილე მინდია ჟღერია 579776777
  ადმინისტრაციული სამსახური
4 სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თეა უჯმაჯურიძე 577955543
  საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილება
5 განყოფილების უფროსი - საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლიუდმილა მეგრელიშვილი 577959738
6  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში სოფიკო ჩხიკვაძე 577957032
7  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში ლელა ნინიძე 577952026
8  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში ანა გიორგაძე 599039555
  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
9 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შალვა მეგრელიშვილი 599002454
10 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში   კობა ჯიბლაძე 595117847
11 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში   თამარ ოსეფაიშვილი 599226423
  იურიდიული განყოფილება
12 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ბექა შენგელია 577953143
13 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში ნინო ვაჩეიშვილი 577957944
14 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში მარიამ დოლიძე 599161596
  საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
15 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი იამზე ვაჩეიშვილი 599262502
16 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ტერეზა ბაიაჯანი 558440044
  ანალიტიკური განყოფილება
17 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ბერძენიშვილი 595345053
18 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საკითხებში მამუკა კილასონია 577953131
  ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება
19 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზურაბ კოტრიკაძე 551203004
20 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ლია ხუნდაძე 555204422
21 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ზაზა ბასილია 577957912
22 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში უჩა ბერძენიშვილი 599350056       551070848
23 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში დარეჯან თოლორდავა 599222609
24 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში კესო ცინცაძე 577957929
25 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში თამარი მეფარიშვილი 551961880
26 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში დავით ჟღენტი 595305550
27 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში გიორგი ბენდელიანი 551222360
28 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში მამუკა ანთიძე 551455760
29 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში რუსუდან კოტრიკაძე 577957996
30 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ნოდარი ცხომელიძე 595171179
31 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში თემური ტრაპაიძე 599638382
32 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ნუგზარი ჯიბლაძე 599374342
33 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ბენია ლომაძე 551082207
34 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ანა ზაქარეიშვილი 598473252
35 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ნოდარი ირემაძე 599190167
36 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ნესტან ბენდელიანი 595151676       577537073
37 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ასალო რამიშვილი 598446254
38 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში უჩა ძნელაძე 599123696       555564603
39 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში რომანი კალანდაძე 551924141
40 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ამირან დუმბაძე 599176687
41 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში გივი ცინცაძე 599805067
42 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში თენგიზი ცინცაძე 595948923
43 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში მამუკა მდივანი 596244400       577331968
  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
44  სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მაია გოგოლაძე 551092123
  საბიუჯეტო განყოფილება
45 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გიორგი შენგელია 595430033
46  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში  ზაზა ოსეფაიშვილი 577957969
47  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში  ბექა სირაძე 598697645
48 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებში ნუგზარი მგელაძე 577957025
49 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებში მარინა ჟღენტი 577957948
  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება
50  განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზურაბ შათირიშვილი 577957033
51 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის და სახაზინო მომსახურების საკითხებში ნანა ცინცაძე 599270609
52 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხებში ლუბა ჯანბერიძე 577957915
53  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებში ნინო გიორგაძე 577957985
  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
54  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გია გიორგაძე 577922992
  ეკონომიკის  განყოფილება
55 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნინო სიხარულიძე 577957983
56 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური განვითარების საკითხებში ირაკლი მეგრელიშვილი 599176829
57 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური დაგეგმარების საკითხებში ნოდარი ჟღენტი 599540840
  ქონების მართვის განყოფილება
58 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვალერი ყაჭეიშვილი 577954390
59 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში თენგიზ მეგრელიშვილი 551525616
  პრივატიზების განყოფილება
60 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლელა მდინარაძე 577957913
61 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პრივატიზების საკითხებში გიორგი სიმონია 577957030
  საინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილება
62 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ცინცაძე 599190159
63 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების  დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში პაატა ბერიშვილი 577304040
64 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების  დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში ანტონ ბერძენიშვილი 599097728
  არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
65 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გოგი ბოლქვაძე 577749922
66 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში გიორგი ბერძენიშვილი 577953149
67 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში თენგიზ ცენტერაძე 577957959
  ინფრასტრუქტურის განყოფილება
68 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ინფრასტრუქტურის  საკითხებში მერაბი ბერძენიშვილი 599176799
69 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში ალექსანდრე წიქარიძე 577957958
  მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური
70 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვლადიმერ გოგიბერიძე 577728844
71 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში ლალი თავაძე 577957900
72 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში შორენა კაჭარავა 577952055
73 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში ვასილ ბერუჩაშვილი 577957986
  ზედამხედველობის სამსახური
74 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ლომთათიძე 577953118
75 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იერსახისა და დასუფთავების საკითხებში მალხაზ წიქორია 577957024
  გარემოს დაცვისა და მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილება
76 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა სიხარულიძე 577957001
77 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის საკითხებში ტარიელ ბერაძე 551092075
78 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებში კახი მეფარიშვილი 577957010
  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
79 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ დუმბაძე 591051810
80 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მძიმე ეკონომიურ პირობებში, სტიქიით დაზარალებულთა და შშმ პირთა მომსახურების საკითხებში ქეთი ტრაპაიძე 577957991
  სოციალურ საკითხთა განყოფილება
81 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ივანე ცინცაძე 551092086
82 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში თეიმურაზ ბენდელიანი 577957902
83 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში ნინო კაპანაძე 599179594
84 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში თინთინ მგალობლიშვილი 577953132
85 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში მადონა წასიძე 551008295
  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
86 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში მამუკა სანიკიძე 577952093
  კულტურის განყოფილება
87 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გოდერძი გათაშვილი 577957036
88 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და კურორტების საკითხებში ანა შარაშენიძე 577417810
  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
89 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებში ლევან ჩხიკვაძე 577957022
90 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტირებისა და შიდა ფინანსური აუდიტის საკითხებში მაია პაიჭაძე 598103400
  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური
91  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვახტანგ მეფარიშვილი 577957995
92 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმიწარმოებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში ინგა ბერიძე 551121139
  წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება
93 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გურამ ყაჭეიშვილი 577957048
94 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში ლევან ცინცაძე 599191361
95 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში კახი ყაჭეიშვილი 577951985
96 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწერისა და კორესპონდენციებზე მუშაობის საკითხებში ლელა სიხარულიძე 599176806
  რეზერვისტთა  აღრიცხვისა და მობილიზაციის განყოფილება
97  განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მალხაზ ოსეფაიშვილი 599360406
98 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვის სერჟანტების, მიჩმანების და რიგითების აღრიცხვის საკითხებში ნანა სიხარულიძე 599176708
99 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვის სერჟანტების, მიჩმანების და რიგითების აღრიცხვის საკითხებში რუბენ ქორიძე 599176646
საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG