მერიის თანამშრომლები

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია
N სახელი, გვარი თანამდებობა ტელეფონი
1 ირაკლი კუჭავა მუნიციპალიტეტის გამგებელი 551162577
2 თამაზი ჯინჭარაძე გამგებლის პირველი მოადგილე  599612888
3 მინდია ჟღერია გამგებლის მოადგილე 557080815
ადმინისტრაციული სამსახური
1 თეა უჯმაჯურიძე  სამსახურის უფროსი 577955543
2 იამზე ვაჩეიშვილი გამგებლის თანაშემწე 599262502
3 ლიუდმილა მეგრელიშვილი საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილების  უფროსი 577959738
4 ტერეზა ბაიაჯანი წამყვანი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 558440044
5 სოფიკო ჩხიკვაძე  წამყვანი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში  577957032
6 ლელა ნინიძე  წამყვანი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში  577952026
7 ანა გიორგაძე  წამყვანი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში  599039555
8 შალვა მეგრელიშვილი ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 599002454
9 სოფიკო ჯინჭარაძე  წამყვანი სპეციალისტი  კადრების აღრიცხვისა და რეკრუტირების საკითხებში  599160112
10 კობა ჯიბლაძე   წამყვანი სპეციალისტი  კადრების აღრიცხვისა და რეკრუტირების საკითხებში  595117847
11 თამარ ხვინჩიაშვილი  წამყვანი სპეციალისტის შემცვლელი  კადრების აღრიცხვისა და რეკრუტირების საკითხებში  599065807
12 ბექა შენგელია  იურიდიული განყოფილების უფროსი 577953143
13 მარიამ დოლიძე წამყვანი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში 599161596
14 ნინო ვაჩეიშვილი   წამყვანი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში 577957944
15 ზურაბ კოტრიკაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი  551203004
16 ლია ხუნდაძე  გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების  წამყვანი სპეციალისტი 555204422
17 დარეჯან თოლორდავა  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599222609
18 კესო ცინცაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 577957929
19 თამარი მეფარიშვილი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 551961880
20 დავით ჟღენტი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 595305550
21 გიორგი ბენდელიანი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 551222360
22 მამუკა ანთიძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 551455760
23 რუსუდან კოტრიკაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 577957996
24 ნოდარი ცხომელიძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 595171179
25 თემური ტრაპაიძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599638382
26 ნუგზარი ჯიბლაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599374342
27 ზაზა ბასილია ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი (ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის საზოგადოების მომსახურებათა ოპერატორი)  577957912
28 უჩა ბერძენიშვილი ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი (ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის საზოგადოების მომსახურებათა ოპერატორი)  551070848
29 ბენია ლომაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 551082207
30 ენვერი ახალაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 591901500 595485879
31 ანა ზაქარეიშვილი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 598473252
32 ნოდარი ირემაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599190167
33 ნესტან ბენდელიანი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 595151676 577537073
34 ასალო რამიშვილი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 598446254
35 უჩა ძნელაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599123696 555564603
36 რომანი კალანდაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 551924141
37 დავით სიხარულიძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 577954371
38 ამირან დუბბაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599176687
39 გივი ცინცაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 599805067
40 თენგიზი ცინცაძე  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 595948923
41 მამუკა მდივანი  ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი 596244400 577331968
42 თამაზ ჩხიკვაძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 599176673
43 ზვიად წეროძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 591227266
44 გელა ბერაძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 599196206
45 ივანე კეკელიძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 551105772
46 მანანა კალანდაძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 555555990  599435990
საინვესტიციო გარემოს განვითარებისა და ანალიტიკური სამსახური
1 ზაზა ცინცაძე  სამსახურის უფროსი 599190159
2 პაატა ბერიშვილი წამყვანი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში  577304040
3 ანტონ ბერძენიშვილი წამყვანი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში  595296354
4 ზაზა ბერძენიშვილი ანალიტიკური განყოფილების უფროსი 595345053
5 მამუკა კილასონია წამყვანი სპეციალისტი  ვებგვერდის ადმინისტრირებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში   577953131
6 სიმონ ასეიშვილი სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 577625260
საფინანსო  სამსახური
1 მაია გოგოლაძე სამსახურის უფროსი 551092123
2 გიორგი შენგელია საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი 595430033
3 ბექა სირაძე  წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში 598697645
4 ზაზა ოსეფაიშვილი  წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში 577957969
5 მარინა ჟღენტი წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებში 577957948
6 ზურაბ შათირიშვილი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი 577957033
7 ნანა ცინცაძე წამყვანი სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის და სახაზინო მომსახურების საკითხებში  599 270609
8 ნინო გიორგაძე წამყვანი სპეციალისტი სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებში 577957985
9 ლუბა ჯანბერიძე წამყვანი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებში 577957915
10 ნუგზარ მგელაძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 577957025
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
1 ვლადიმერ გოგიბერიძე  სამსახურის უფროსი 577728844
2 ლალი თავაძე წამყვანი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში  577957900
3 შორენა კაჭარავა წამყვანი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში  577952055
4 ვასილ ბერუჩაშვილი  წამყვანი სპეციალისტი  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში   577957986
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური
1 გია გიორგაძე სამსახურის უფროსი 577922992
2 ირაკლი მეგრელიშვილი წამყვანი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში 599176829
3 ნინო სიხარულიძე ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის  განყოფილების უფროსი 577 95 79 83
4 ნოდარ ჟღენტი წამყვანი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის საკითხებში 599 540 840
5 მერაბ ბერძენიშვილი წამყვანი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის საკითხებში 599176799
  არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 
1 გოგი ბოლქვაძე           სამსახურის უფროსი 577 74 99 22
2 გიორგი ბერძენიშვილი წამყვანი სპეციალისტი ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში  577953149
3 ალექსანდრე წიქარიძე წამყვანი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში 577957958
4 თენგიზ ცენტერაძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 577957959
ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახური
1 ვლადიმერ ლომთათიძე სამსახურის უფროსი 577953118
2 ლელა მდინარაძე  პრივატიზების განყოფილების უფროსი  577957913
3 გიორგი სიმონია წამყვანი სპეციალისტი მიწის მართვის საკითხებში 577957030
4 ვალერი ყაჭეიშვილი   ქონების მართვის განყოფილების უფროსი 577954390
5 თენგიზ მეგრელიშვილი  წამყვანი სპეციალისტის  შემცვლელი ქონების მართვის საკითხებში 551525616
6 ზაზა სიხარულიძე  ზედამხედველობის განყოფილების  უფროსი 577957001
7 ტარიელ ბერაძე წამყვანი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში 551 092075
8 მალხაზ წიქორია წამყვანი სპეციალისტი იერსახისა და დასუფთავების საკითხებში 577 957024
9 კახი მეფარიშვილი წამყვანი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებში   577957010
სოციალურ საკითხთა და კულტურის სამსახური
1 ნიკოლოზ დუმბაძე სამსახურის უფროსი 591051810
2 გოდერძი გათაშვილი კულტურის განყოფილების უფროსი 577957036
3 ანა შარაშენიძე წამყვანი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და კურორტების საკითხებში 577417810
4 მამუკა სანიკიძე წამყვანი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში 577952093
5 ივანე ცინცაძე სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი 551092086
6 ნინო კაპანაძე წამყვანი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში  599179594
7 თემური ბენდელიანი წამყვანი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში  577957902
8 თინათინ მგალობლიშვილი წამყვანი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში  577953132
9 ქეთინო ტრაპაიძე  წამყვანი სპეციალისტი  მძიმე ეკონომიურ პირობებში, სტიქიით დაზარალებულთა და შშმ პირთა მომსახურების საკითხებში  577957991
10 მადონა წასიძე სპეციალისტი (ხელშეკრულება)  
შიდა აუდიტის სამსახური
1 ალექსანდრე ჩიჩუა სამსახურის უფროსი 599719714
2 ლევანი ჩხიკვაძე წამყვანი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებში  577957022
3 მაია პაიჭაძე წამყვანი სპეციალისტი ინსპექტირებისა და შიდა ფინანსური აუდიტის საკითხებში  598103400
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
1 ვახტანგი მეფარიშვილი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი 577957995
2 ინგა ბერიძე წამყვანი სპეციალისტი  კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში   551121139
3 გურამი ყაჭეიშვილი  წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების უფროსი 577957048
4 ლევან ცინცაძე  წამყვანი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში  599191361
5 ლელა სიხარულიძე  წამყვანი სპეციალისტი მიწერისა და კორესპოდენციებზე მუშაობის საკითხებში 599176806
6 მალხაზ ოსეფაიშვილი რეზერვისტთა მობილიზაციის განყოფილების უფროსი 599360406
7 ნანა სიხარულიძე  წამყვანი სპეციალისტი რეზერვის სერჟანტების, მიჩმანებისა და რიგითების აღრიცხვის საკითხებში 599176708
8 რუბენ ქორიძე  წამყვანი სპეციალისტი რეზერვის სერჟანტების, მიჩმანებისა და რიგითების აღრიცხვის საკითხებში 599176646
9 შორენა მეგრელიშვილი  წამყვანი სპეციალისტი რეზერვის ოფიცერთა აღრიცხვის საკითხებში     599176704
10 კახი ყაჭეიშვილი სპეციალისტი (ხელშეკრულება) 577951985
მძღოლები
1 შოთა კუჭავა მძღოლი 599893070
2 გაბრიელ სიმონიშვილი მძღოლი 599176699
3 თემური ლორია მძღოლი 577793838
საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG