გია გიორგაძე - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 01.07. 1960 წ.
განათლება:უმაღლესი.
საგანმანათლებო დაწესებულება: ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია: ეკონომისტი;
სამუშაო გამოცდილება:
1985-1992წწ - სოციალ ეკონომიური ინფორმაციის სახელმწიფო კომიტეტი.-განყოფილების გამგის მოადგილე;
1992 – 1993 წწ.-დ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის განყოფილების გამგის მოადგილე;
1993-1994 წწ. ჩოხატაურის რაიონის კონტროლის პალატა - მთავარი ინსპექტორი;
1994 -2001 წწ.- გურიის რეგიონალური კონტროლის პალატა.-მთავარი ინსპექტორი;
2001-2004 წწ. საქართველოს კონტროლის პალატის დასავლეთ დეპარტამენტის კონტროლიორი;
2007-2008 წწ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური-სამსახურის უფროსი;
2008-2011 წწ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა- გამგებლის მოადგილე
2011-2014 წწ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური -სამსახურის უფროსი;

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG