ნიკოლოზ დუმბაძე - სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი

დაბადებისთარიღი: 25. 03. 1948 წ
განათლება:უმაღლესი.

საგანმანათლებო დაწესებულება- საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მექანიკოსი;
სამუშაო გამოცდილება:

1976-1983წწ -ჩოხატაურის სოფლის მეურნეობის სამმართველო-ინჟინერ-მექანიზატორი;

1983 – 1987 წწ.-საქართველოს კპ ჩოხატაურის რაიკომი- სოფლის მეურნეობის განყოფილების ინსტრუქტორი;

1988-1991 წწ. საქართველოს კპ ჩოხატაურის რაიკომი- რაიკომის მდივანი

1993 -1995 წწ.- ჩოხატაურის სასურსათო კომბინატი - დირექტორის მოადგილე;

1995-1998 წწ. ჩოხატაურის რაიონის გამგეობა -მთავარი მრჩეველი

2005-2005 წწ. ჩოხატაურის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველო -სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

2013-2014 წწ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საკითხთა სამსახური -სამსახურის უფროსი;

გოჩა გათაშვილი - კულტურის განყოფილების უფროსი

დაბადების თარიღი: 21.05.1961      
განათლება: უმაღლესი
საგანმანათლებო დაწესებულება: თბილისის                   ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქუთაისის ფილიალი
კვალიფიკაცია: სამუსიკო სასწავლებლის პედაგოგი. ორკესტრის მსახიობი
სამუშაო გამოცდილება:
1983-1986 წწ. ქუთაისის საესტრადო სკოლის განყოფილების გამგე
1990-2002 წწ. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. კონსერვატორიის ქუთაისის ფილიალის კონტრაბასის კლასის პედაგოგი, უფროსი მასწავლებელი, საორკესტრო ფაკულტეტის დეკანი, ასოც. პროფესორი
2011-2014 წწ. ჩოხატაურის მუნიც. კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის სპეციალისტი

ტელ:   577 95 70 36

ელ.ფოსტა:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG