ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეები

N

თანამდებობის დასახელება

გვარი, სახელი

ტელეფონის ნომერი

1

აპარატის უფროსი

ხუნდაძე მერაბი

577 47 43 34

2

საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

უნგიაძე მიხეილ

577 54 18 81

3

მთავარი სპეციალისტის, გამგეობასა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში

სიხარულიძე ზურაბ

599 31 73 13

568 28 50 50

4

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ჯიბუტი ედიშერ

577 95 20 53

5

წამყვანი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

თამარ ახალაძე

577 95 70 40

6

წამყვანი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში

მარიტა მგალობლიშვილი

579 26 95 95

7

საოქმო და სამდივნო მომსახურების განყოფილების უფროსი 

თოდრია ლალი

577 95 79 19

8

წამყვანი სპეციალისტი საოქმო და სამდივნო მომსახურების საკითხებში

ცინცაძე ნათია

551 09 21 25

9

წამყვანი სპეციალისტი საოქმო და სამდივნო მომსახურების საკითხებში

ლალი ასამბაძე

598 14 34 24

10

წამყვანი სპეციალისტი საოქმო და სამდივნო მომსახურების საკითხებში

ზაზა კაკურია

599 11 78 31

11

საორგანიზაციო, საკადრო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

სიხარულიძე ჟანა

577 95 79 39

12

წამყვანი სპეციალისტი კომპიუტერული უზრუნველყოფის, საკადრო, საორგანიზაციო და ელექტრონული მომსახურების საკითხებში

ძნელაძე ლიკა

599 11 51 38

13

წამყვანი სპეციალისტი  ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების, ვებ გვერდის მომსახურების საკითხებში.

ანთიძე გივი

577 95 79 21

14

წამყვანი  სპეციალისტი საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში

მეგრელიშვილი დოდო

598 57 76 82

შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი მოსამსახურეები

N

თანამდებობის დასახელება

გვარი, სახელი

ტელეფონის ნომერი

1

სპეციალისტი - მდივან-რეფერენტი საკრებულოს აპარატში

მადლენა ჯანბერიძე

577 95 79 67

2

სპეციალისტი საკრებულოს აპარატში

ნინო ჩიგოგიძე

555 14 14 61

577 95 31 38

3

მოწვეული სპეციალისტი სოციალურ საკითხთა კომისიაში

ზაურ ოსეფაიშვილი

577 95 79 05

4

მოწვეული სპეციალისტი სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა და ეთიკის კომისიაში

ნაზი ბერძენიშვილი

577 95 70 28

5

მოწვეული სპეციალისტი სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა და ეთიკის კომისიაში

ლანა პაიჭაძე

599 27 42 02

6

მოწვეული სპეციალისტი სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიაში

ჯუმბერი ბერძენიშვილი

593 43 43 87

557 14 43 43

7

სპეციალისტი სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიაში

სვეტლანა ოგანესიანი

577 95 31 37

8

სპეციალისტი ქონების მართვის,  ეკონომიკურ და სოფლის მეურნეობის საკითხთა კომისიაში

ირაკლი სიხარულიძე

577 95 97 76

9

სპეციალისტი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ  მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების (ლეგალიზაციიის) კომისიაში

ნინო ბერძენიშვილი

551 18 10 96

10

მოწვეული სპეციალისტი სოციალურ საკითხთა კომისიაში

თამარ ოსეფაიშვილი

599 22 64 23

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG