ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა

N

 

თანამდებობრივი იერარქიული რანგი

 

თანამდებობის დასახელება

სახელი, გვარი

ტელეფონის ნომერი

1

I რანგი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

აპარატის უფროსი

მერაბ ხუნდაძე

577 47-43-34

1.1

 II რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანლის

მოადგილე

აპარატის უფროსის მოადგილე

მარიტა მგალობლიშვილი

579 26-95-95

2

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

2.1

II რანგი( მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

ედიშერ ჯიბუტი

595 74-51-00

2.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

თამარ ახალაძე

577 95-70-40

2.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში

მიხეილ უნგიაძე

577 54-18-81

2.4

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი განცხადებებსა და კორესპონდეციაზე მუშაობის საკითხებში

ირაკლი სიხარულიძე

577 95-97-76

2.5

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში

 

 

3

 

საორგანიზაციო და საკადრო  მომსახურების განყოფილება

 

 

3.1

II რანგი( მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

ჟანა სიხარულიძე

577 95-79-39

3.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საკადრო და საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში

ლიკა ძნელაძე

599 11-51-38

3.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში ელ.ტოკუმენტბრუნვის ორგანიზების საკითხებში

ნინო ჩიგოგიძე

577 95 31 38

3.4

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  კადრების აღრიცხვის  საკითხებში

ლანა პაიჭაძე

599 27-42-02

4

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

4.1

II რანგი( მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

იამზე ვაჩეიშვილი

599 26 25 02

4.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი გამგეობასა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში

ზურაბ სიხარულიძე

599 31 73 13

 

4.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში

 

 

5

 

საოქმო და სამდივნო მომსახურების განყოფილება

 

 

5.1

II რანგი ( მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

განყოფილების უფროსი

ლალი თოდრია

577 95-79-19

5.2

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

ნათია ცინცაძე

551 09-21-25

 

5.3

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

ზაზა კაკურია

599 11-78-31

599 11 93 21

5.4

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

სვეტლანა ოგანესიან

577 95-31-37

5.5

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

უფროსი სპეციალისტი  საოქმო და სამდივნო საკითხებში

 

 

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG