მშვიდობის კორპუსი ჩოხატაურის მუნიციპლიტეტის გამგეობაში

  4 თებერვალს მოეწყო  შეხვედრა ინდივიდუალური და ორგანიზაციული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, რომლის მისიაა ადამიანებისა და ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების მეშვეობით საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობაში წვლილის შეტანა, ახალგაზრდებზე, ქალებსა და დაუცველ მოსახლეობაზე ყურადღების გამახვილებით. შეხვედრის მიზანი გახლდათ ორგანიზაციული განვითარება - ორგანიზციები განავითარებენ მდგრად პროექტებს, უკეთ წარმართავენ რესურსებს და ითანამშრომლებენ სხვებთნ საკუთარი მიზნების და თემის სასიკეთოდ.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG