"კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობა ტურიზმის სექტორში”

  ტრენინგის მიზანი და თემატიკა გახლდათ მონაწილეებისთვის ტურიზმის სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორს შორის თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების, მოსაზრებების და ამ კუთხით ევროპული გამოცდილების გაცნობა.
  ტრენინგი მოიცავდა, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს და ჯგუფური მუშაობის ელემენტებს. ვორქშოფის დროს განხილული იქნა ის ძირითადი საკითხებიც, რაც მნიშნველოვანია ამ ეტაპზე გურიაში ტურიზმის განვითარების კუთხით.
  ტრენერი - კნუტ გერბერი (გერმანია). ტრენერს გააჩნდა ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტების განვითარების მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც საქართველოში ისე აღმოსავლეთ ევროპაში.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG