პროექტი - საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის ხელშეწყობა ტურიზმის განვითარებისთვის გურიაში

2016 წლის 5 სექტემბერი. პროექტი - "საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის ხელშეწყობა ტურიზმის განვითარებისთვის გურიაში" .აღნიშნული პროექტი განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.
მოწვეულთა შორის იმყოფებოდნენ: გურიის მუნიციპალიტეტები, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, შიდა ტურიზმის ექსპერტები და შერჩეული ტურისტული კომპანიები (თბილისიდან და ბათუმიდან), ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლები და რამდენიმე დონორი ორგანიზაცია(UNDP, GTZ, და ა.შ.).
კონფერენციის მთავარი მიზანი გახლდათ გურიის ტურისტული პოტენციალისა და ცნობიერების ამაღლება, ასევე - შემდგომი განვითარებისთვის პოტენციურად დაინტერესებული მხარეების მოზიდვა. კონფერენცია ორ ნაწილად ჩატარდა - პირველ ნაწილში რამდენიმე მოწვეულმა სტუმარმა გააკეთება პრეზენტაცია, მათ შორის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტმა ტურიზმის განვითარების საკითხებზე, ასევე მუნიციპალიტეტებმა წარმოადგინა არსებული სიტუაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ხედვა ამ კუთხით. მეორე ნაწილი დაეთმო დისკუსიას გურიაში ტურიზმის განვითარების კონკრეტული საკითხების განხილვას.
პრეზენტაცია ითვალისწინებდა:
- ტურიზმის პოტენციალი, არსებული სიტაუცია, პერსპექტივები.
- მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული რესურსების/ადგილების მოკლე მიმოხილვა
- არსებული სიტუაცია ტურიზმის განვითარების კუთხით - რა პროექტები ხორცილდება, რა სიტუაციაა ინფრასტრუქტურის კუთხით და ა.შ.
- მუნიციპალიტეტების აქტივობები ტურიზმის კუთხით - რა მიზნობრივ პროგრამებს ახორციელებენ მუნიციპალიტეტები ტურიზმის განვითარების კუთხით
- როგორია მუნიციპალიტეტების ხედვა / გეგმები - ტურიზმის განვითარების და პრომოუშენის კუთხით, ან რაიმე კონკრეტულ ტურისტულ პროექტებს თუ გეგმავს მუნიციპალიტეტი
კონფერენციას ასევე ესწრებოდნენ - საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაიცა, 2 უცხოური კომპანიის წარმომადგენელი (გეგმავენ ტურიზმის სფეროში ინვესტირებას რეგიონებში) - და შესაბამისად მნიშვენლოვანია, რომ მუნიციპალიტეტებმა წარმოაჩინონ - რა პოტენციალია და რა გეგმები/ხედვები არსებობს ადგილზე.

პროექტი - "საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის ხელშეწყობა ტურიზმის განვითარებისთვის გურიაში"

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG