28-2 მარტი

28- 2 მარტი - პროექტის ,,მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის “ ფარგლებში, ამავე პროექტის მონაწილეებისათვის, ოზურგეთში სამდღიანი ტრენინგი ჩატარდა. პროექტში ჩართული, გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტის, პიარისა და ტურიზმის სამსახურების წარმომადგენლებმა, პროფესორ რომინა მიორელთან და პროექტის ექსპერტ ეველინ შპაიხ- ბერთან ერთად სამოქალაქო მონაწილეობისა და საჭიროებების კველვათა მეთოდოლოგიებზე იმსჯელეს. პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ წარმომადგენლებმა, მონაწილეების ჩართულობით, პრაქტიკული ჯგუფური სამუშაოებითა და უკვე კარგად აპრობირებული მეთოდოლოგიით, საჭირო მონაცემები, მიზნები განსაზღვრეს და პროექტით გათვალისწინებული ის აქტივობები დაგეგმეს, რომელიც გურიის მოსახლეობასთან შეხვედრას, მათი საჭიროებებისა და ტურისტული პოტენციალის კვლევას, ასევე ,,CHARRETTE”-ის ღონისძიებებისათვის მომზადებას ისახავს მიზნად. შემუშავდა კონკრეტული გეგმა-გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც ჯგუფები მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს გამართავენ და მათი აქტიური თანამონაწილეობით, იმ საჭიროებებს მოიკველვენ, რომლებიც ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

28- 2 მარტი

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG