ინფორმაცია საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის შესახებ

2014 წლის 10 იანვარს, დღის 12 საათზე, მოწვეული იქნება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.1  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი:თეა უჯმაჯურიძე

1.2 ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის დებულების   დამტკიცების შესახებ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი:თეა უჯმაჯურიძე

1.3 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

მომხსენებელი:ზურაბ ჩანტლაძე

1.4  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

მომხსენებელი: თამაზ ურიდია

წარმოგიდგენთ განსახილველი დადგენილებების პროექტებს

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG