ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიპალიტეტის საკრებულოს - ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, საინვესტიციო გარემოს განვითარებისა და ანალიტიკური სამსახურის დებულების დამკიცების შესახებ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ, - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 07 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დადგენილებების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
დადგენილებები გამოიცემა 2014 წლის 7 აგვისტოს.
დაინტერესებულ ფიზიკური და იურიდიული პირებს საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ საკრებულოს აპარატში III სართულზე. (მისამართი: დ. ჩოხატაური, წერეთლის ქ. #2) 2014 წლის 5 აგვისტომდე.
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე განკარგულების გასაჩივრება მოქალაქეს შეუძლია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ან სასამართლოში 1 თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე
ზაალ მამალაძე

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG