ვაკანსია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე

  გამოცხადდა კონკურსი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. კონკურსანტებმა განაცხადი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის www.hr.gov.ge მეშვეობით. 
  დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკრეტული ვაკანსიის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ www.hr.gov.ge

ვაკანსიების ჩამონათვალი

 1. ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი  კადრების აღრიცხვისა და რეკრუტირების საკითხებში. 

 2. ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის  ქონების მართვის განყოფილების  წამყვანი სპეციალისტი  ქონების მართვის საკითხებში.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG