,,ენერგო-პრო ჯორჯია''

  15 ნოემბერს სს“ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის მიერ 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე გამოირთვება 35/10 კვ ქვესადგური „საჭამიასერი“-ის ფიდერი N2 „ჩომეთი“ სამუშაოების მიზნით, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის 177 აბონენტს(ჩომეთი, საჭამიასერი, ქვემოხეთი).
  15 ნოემბერს სს“ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის მიერ 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე გამოირთვება 110/35/10 კვ ქვესადგური „ჩოხატაურის“-ის ფიდერი N6 „სურები“ სამუშაოების მიზნით, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის 612 აბონენტს(სურები, ერკეთი, დაბლაციხე).
  16 ნოემბერს სს“ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის მიერ 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე გამოირთვება 110/35/10 კვ ქვესადგური „ჩოხატაურის“-ის ფიდერი N7 „ბუკისციხე“ სამუშაოების მიზნით, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის 956 აბონენტს (ბუკისციხე, იანეული).
  16 ნოემბერს სს“ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის მიერ 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე გამოირთვება 35/10 კვ ქვესადგური „საჭამიასერ“-ის ფიდერი N3 „ზემოხეთი“ სამუშაოების მიზნით, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ ჩოხატაურის მომსახურეობის ცენტრის 244 აბონენტს (მამულარი, კალაგონი, ზემოხეთი, თხილაგანი).

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG