სკრინინგის განცხადება - სოფ. ბუქსიეთში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელებასოფ. ბუქსიეთში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს „ბუქსი ჰესის“

ინფორმაცია სკრინინგის შესახებ: 

სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად
განთავსებულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ.
ბმული - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/2499). გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული
შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ
სააგენტოში 2023 წლის 10 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის
გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG