ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ელ. სერვისების გვერდი

წარმოგიდგენთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ელქტრონული სერვისების გვერდს. გვერდის მიზანია გაამარტივოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაცია ელექტრონული სერვისების საშუალებით. ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომია "ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ნორმატიული აქტების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის" სერვისი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებლია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ნორმატიული აქტების დათვალიერება და გადმოწერა. ეტაპობრივად მოხდება სერვისების განვითარება და ახალი სერვისების დამატება

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG