ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–საატესტაციო კომისია

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად შეიქმნა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–საატესტაციო კომისია და განისაზღვრა მისი შემადგენლობა:

  • მინდია ჟღერია -გამგებლის მოადგილე -კომისიის თავმჯდომარე;
  • თეა უჯმაჯურიძე - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი-კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
  • მარინე ბერაძე - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე -კომისიის წევრი;
  • ანი ჩუბინიძე - სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
  • მაგული კუნჭულია - საქართველოს საჯარო მოსამსახურთა პროფესიული კავშირის ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე - კომისიის წევრი.

 

კომისიასთან დაკავშირებული ფაილები (ნორმატიული აქტები, ტესტების ნიმუშები და ინსტრუქციები) შეგიძლიათ იხილოთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული სერვისების გვერდზე

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG