ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში შპს „შელერი“-ს „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შელერი“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. ქვაბღას და ჩხაკაურას მიმდებარე ტერიტორია
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:
2018 წლის 23 ოქტომბერი 12:00 საათი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვაბღას კლუბის შენობა
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს, შპს „შელერი“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.
“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვაბღას კლუბის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.
საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 25 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.
იხილეთ საჯარო განხილვის წესი.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG