ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ორ წლიანი სამოქმედო გეგმა

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2017 წლის 13 ნოემბერს შეუერთთა ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“, რომლის მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ჩამოყალიბდე ადგილობრივი საჯარო-კერძო სექტორის პარტნიორობა, და შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ორ წლიანი სამოქმედო გეგმა.
  წინამდებარე გეგმა მომზადებულია ევროკომისიის ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ტექნიკური მხარდაჭერით. დოკუმენტი განხილული იქნა მსოფლიო ბანკის თანამშრომლების მიერ და აღიარებულია ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" პრინციპების შესაბამის დოკუმენტად. მთელი პასუხისმგებლობა გეგმის შინაარსობრივ მხარეზე ეკისრება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას.

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ორ წლიანი სამოქმედო გეგმა

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG