განცხადება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაიწყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესყიდვაზე შესასყიდი ფასების მოკვლევა.
23 მაისს ხარჯთაღრიცხვები განსაფასებლად გაგზავნილია 3 ადმინისტრაციულ ერთეულში დარეგისტრირებულ მიმწოდებლებთან (ზემოხეთი, ზოტის და კოხნარის ადმინისტრაციული ერთეულები).
24 მაისს განსაფასებელი ხარჯთაღრიცხვები გადაიგზავნება შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში დარეგისტრირებულ მიმწოდებლებთან:
1. ნაბეღლავის ადმინისტრაციული ერთეული;
2. საჭამიასერის ადმინისტრაციული ერთეული
3. ფარცხმის ადმინისტრაციული ერთეული;
მიმწოდებლებმა, რომლებიც დაინტერესებული არიან აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სამუშაოების განხორციელებით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურში ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2019 წლის 24 მაისის 12 საათამდე უნდა წარმოადგინონ:
1. მიმართვა;
2. ამონაწერი მეწარმეთა და არეასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
3. ანგარიშის ნომერი ბანკიდან;
4. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
5. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;
განახლებული ინფორმაცია გამოყვეყნდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე - www.chokhatauri.gov.ge .

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG