მოსახლეობის საყურადღებოდ!

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) ინიციატივითა და მხარდაჭერით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრმა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ შორის უცხოეთიდან დაბრუნებულ მიგრანტებს, მიაწვდის ინფორმაციას საქართველოში არსებული სახელმწიფო და არასახელმწიფო პროგრამების/პროექტებისა და მათში მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ.

ცენტრში შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

 • პირადი დოკუმენტების აღება/განახლება/აღდგენა
 • საცხოვრისით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამები
 • უძრავი (მიწის, შენობის) და მოძრავი (სატრანსპორტო საშუალებები) ქონების რეგისტრაცია
 • სამეწარმეო საქმიანობის რეგისტრაცია
 • საქართველოში მოქმედი გადასახადები და შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმები
 • საგადასახადო შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირისა და მაღალმთიანი დასახლების საწარმოსთვის
 • ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამები/პროექტები (ეროვნული, რეგიონული, მუნიციპალური)
 • სკოლამდელი, სასკოლო, პროფესიული, უმაღლესი განათლების სისტემაში ჩართვის პირობები და პროცედურები
 • პროფესიული სწავლების მოკლევადიანი კურსები
 • უცხოეთში მიღებული განათლებისა და არაფორმალური განათლების აღიარება
 • ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები და მათში  ჩართვის პირობები და პროცედურები (ეროვნული, მუნიციპალური)
 • სოციალური პროგრამები (ეროვნული, მუნიციპალური)
 • დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამები
 • საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო და არასახელმწიფო პროგრამები

ცენტრის თანამშრომლები არა მარტო მოგაწვდიან თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ სანდო ინფორმაციას, არამედ დაგეხმარებიან შესაბამის პროგრამაზე, უწყებასა და/ან ორგანიზაციაში გადამისამართებაში. ცენტრში მოსვლა და მომსახურების მიღება შეუძლიამუნიციპალიტეტის ნებისმიერ მაცხოვრებელს.

ცენტრი მდებარეობს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში. მისამართი: წერეთლის ქ. N2, სართული II, ოთახი - საინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილება.

ცენტრის მუშაობის დრო:

 • ორშაბათი, 11:00 -15:00 სთ (შესვენება 13:00 – 14:00 სთ)
 • ოთხშაბათი, 10-15 სთ (შესვენება 13:00 – 14:00 სთ)

საკონტაქტო ტელეფონი: 595305550; 555204422;

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG