ასოციაცია „ანიკა“ აცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს

ასოციაცია „ანიკა“ აცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს „სოციალური მომსახურებების განვითარება აჭარის, გურიის, იმერეთის და კახეთის რეგიონებში“.
საგრანტო კონკურსი ჩატარდება 2 საფეხურად: განმცხადებელმა თავდაპირველად უნდა წარმოადგინოს პროექტის მოკლე მონახაზი (ე. წ. concept note), ხოლო კონკურსის მეორე ეტაპზე გასული აპლიკანტი წარადგენს სრულ განაცხადს.
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 6 აპრილი, 2022 18:00 საათი

1. საკონკურსო განცხადება

2. ღია საგრანტო კონკურსი

3. Concept Note ანიკა - განაცხადის ფორმა

4. მოკლე ინფორმაცია შინმოვლის შესახებ

5. პერსონალური ასისტენტის სტანდარტი-დამტკიცებული

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG