ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების შესახებ

გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 20 დეკემბერს შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის მიერ გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარდგენილ იქნა მდ. ბახვისწყალზე,
ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე „ბახვი 1 ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (იხ. ლინკი -
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33570).
აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით
სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე
(იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33872)
2022 წლის 29 აპრილს შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის მიერ N10717 წერილის შესაბამისად,
სამინისტროში წარდგენილ იქნა დამატებითი (დაზუსტებული) ინფორმაცია (იხ. ლინკი:
https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/17) მდ. ბახვისწყალზე, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე „ბახვი
1 ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ანგარიშთან დაკავშირებით.
დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და
მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 4
ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.
ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG