სკრინინგის განცხადება - „220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110/35 კვ ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110/35 კვ ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ პროექტი“.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ეგხ-ების გარკვეული მონაკვეთების მარშრუტების და საპროექტო ეგხ-ების ანძების რაოდენობის ცვლილება.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 14 ნოემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).

6019_სკრინინგის განცხადება სააგენტოს - გურიის პროექტი

6019_სკრინინგის ანგარიში_L.V  GSE

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG